Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Kính gửi Quý cổ đông công ty báo cáo thường niên năm 2021

Tải file đính kèm phía dưới.

 

Báo cáo thường niên năm 2021


  • Phạm Trung Thanh - KHVT