• ÔNG PHAN DUY AN        
 • Năm sinh: 1985
 • Quốc tịch: Việt Nam     
 • Quê quán:  Hà Nội
 • Chuyên môn: Cử nhân luật, thạc sỹ pháp luật kinh tế
 • Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
 • BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 
 • Năm sinh: 1985
 • Quốc tịch: Việt Nam      
 • Quê quán:  TP. Hà Nội
 • Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế quốc tế, Cử nhân kinh tế đối ngoại
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

 

 • BÀ VŨ THỊ HOÀNG YẾN 
 • Năm sinh: 1970
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Thành phố Bà Rịa
 • Trình độ: Chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
 • BÀ HỒ NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM     
 • Năm sinh:1984
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Bình Phước   
 • Chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên nghành Kế toán kiểm toán
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • ÔNG: NGÔ VĂN ĐIỆN           
 • Năm sinh: 1984
 • Quốc tịch: Việt Nam   
 • Quê quán:   Nam Định
 • Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh