Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Kính gửi các quý cổ đông báo cáo quản trị Công ty năm 2021.

Tải file báo cáo phía dưới:

 

Báo cáo quản trị công ty năm 2021


  • Nguyễn Văn Hải - TKHĐQT