• ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH                                      
 • Năm sinh: 1972
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Hà Nam
 • Chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện; Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
 • Chính trị: Cao cấp
 • Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • ÔNG NGÔ SINH NGHĨA
 • Năm sinh: 1978
 • Quốc tịch: Việt Nam  
 • Quê quán: Thành Phố Hạ Long
 • Chính trị: Cao cấp
 • Chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển tự động
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
 • NGUYỄN VIỆT DŨNG     
 • Năm sinh:1968
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán:Tỉnh Bắc Ninh
 • Chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy; Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
 • Chính trị:  Cao cấp.
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
 • ÔNG TRẦN ĐỨC HÙNG
 • Năm sinh: 1976
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: : TP. Hà Nội
 • Chuyên môn: 
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT.
 • ÔNG NGUYỄN QUANG HUY
 • Năm sinh:1973
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Hải Dương
 • Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế; Cử nhân Kế toán doanh nghiệp;
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT.
 • ÔNG ĐẶNG HUY VŨ  
 • Năm sinh: 1980
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Hà Nội
 • Chuyên môn: Kỹ sư nhiệt điện, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT.