Đề nghị các Nhà thầu quan tâm báo giá các danh mục vật tư thiết bị chi tiết như file đính kèmTrao đổi giải pháp kỹ thuật đối với hệ thống kích từ tổ máy 300MW của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh

Mời quan tâm báo giá vật tư thiết bị phát sinh đợt 1 năm 2024 phục vụ SCTX của Công ty.

Số lượt truy cập 3.656.701

Đang trực tuyến 34