Banner
Banner

Tỉ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15890.99 15986.91 16258.66
CAD 17084.65 17239.81 17532.86
CHF 23029.51 23191.85 23491.91
DKK 0 3453.19 3561.4
EUR 25984.04 26062.23 26791.63
GBP 29318.26 29524.93 29787.54
HKD 2937.5 2958.21 3002.48
INR 0 335.17 348.32
JPY 206.39 208.47 214.52
KRW 17.98 18.93 20.52
KWD 0 76729.15 79739.25
MYR 0 5553.3 5625.15
NOK 0 2637.21 2719.86
RUB 0 361.34 402.63
SAR 0 6222.06 6466.15
SEK 0 2407.89 2468.49
SGD 16776.21 16894.47 17078.86
THB 719.45 719.45 749.45
USD 23335 23335 23455
Số lượt truy cập 229.315

Đang trực tuyến 2

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác