Banner
Banner

Tỉ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 16412.72 16511.79 16692.12
CAD 17226.88 17383.33 17573.18
CHF 23100.55 23263.39 23564.54
DKK 0 3486.59 3595.88
EUR 26224.23 26303.14 26960.18
GBP 29524.95 29733.08 29997.75
HKD 2915.15 2935.7 2979.66
INR 0 324.46 337.19
JPY 209.81 211.93 220.22
KRW 19.33 20.35 20.99
KWD 0 76331.51 79326.56
MYR 0 5605.96 5678.53
NOK 0 2672.7 2756.48
RUB 0 349.1 389
SAR 0 6170.34 6412.45
SEK 0 2545.58 2609.66
SGD 16896.32 17015.43 17201.26
THB 718.11 718.11 748.06
USD 23155 23155 23245
Số lượt truy cập 175.705

Đang trực tuyến 1

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác