Banner
Banner

Tỉ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15573.87 15731.18 16062.84
CAD 17386.37 17561.99 17932.25
CHF 23463.96 23700.97 24200.66
DKK 0 3378.75 3505.64
EUR 25311.86 25567.54 26335.45
GBP 29660.16 29959.76 30287
HKD 2929.4 2958.99 3003.29
INR 0 325.41 338.18
JPY 203.59 205.65 212.89
KRW 18.16 19.12 20.94
KWD 0 76157.41 79145.72
MYR 0 5639.62 5758.52
NOK 0 2538.08 2643.95
RUB 0 374.99 417.85
SAR 0 6161.21 6402.97
SEK 0 2389.26 2478.98
SGD 16901.49 17072.21 17293.23
THB 671.78 746.42 780.68
USD 23070 23100 23240
Số lượt truy cập 385.226

Đang trực tuyến 1

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác