Gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi

 
 
 
 
 
 
 
 

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 33 Khu 5, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. 
Điện thoại (0203) 3657539
Fax: (0203) 3657540