• NGUYỄN VIỆT DŨNG     
 • Năm sinh:1968
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán:Tỉnh Bắc Ninh
 • Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh. 
 • LÊ VIỆT CƯỜNG    
 • Năm sinh:1979
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán:Tỉnh Quảng Ninh
 • Chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ nhiệt, Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
 • Chính trị: Trung cấp
 • Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.