Thông báo KQLCNT gói thầu "Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4B"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4B" như sau:

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:

  • Tên Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội
  • Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 495.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi năm triệu đồng chẵn)
  • Loại hợp đồng: Trọn gói;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Các Nhà thầu không trúng thầu:

  • Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị: Nhà thầu có Hồ sơ chào giá được đánh giá xếp hạng thứ 2.
  • Công ty TNHH thương mại và thiết bị điện máy Tân Dương: Nhà thầu có Hồ sơ chào giá được đánh giá xếp hạng thứ 3.

3. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng. Cụ thể:

  • Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
  • Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 22/10/2019