Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp bơm định lượng hóa chất và các phụ kiện của bơm định lượng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp bơm định lượng hóa chất và các phụ kiện của bơm định lượng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật công nghiệp hóa chất;
  • Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 610.557.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười triệu, năm trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn);
  • Loại hợp đồng: Trọn gói;
  • Tiến độ cấp hàng: 60 ngày tính kể từ ngày có đơn đặt hàng của Chủ đầu tư.

2. Các Nhà thầu không trúng thầu:

  • Công ty TNHH thương mại vật tư Phúc Khang: E-HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm theo quy định của E-HSMT;
  • Công ty TNHH vật tư thiết bị Linh Huy: Nhà thầu có E-HSDT được đánh giá xếp hạng thứ 2.

3. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật công nghiệp hóa chất tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

  • Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
  • Thời gian: 10h00 ngày 18/04/2019