Thông báo mời thầu gói thầu "Đại tu hệ thống khí nén Quảng Ninh 2 phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Đại tu hệ thống khí nén Quảng Ninh 2 phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

 • Tên gói thầu: Đại tu hệ thống khí nén Quảng Ninh 2;
 • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2019;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
 • Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019;
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ khi ký Hợp đồng đến 31/12/2019
 • Địa điểm bán HSMT: Phòng KHVT, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
 • Bảo đảm dự thầu: trị giá 135.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm ba mươi năm triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Thời gian phát hành HSMTTừ 08h00 ngày 28/01/2019 đến 09h00 ngày 22/02/2019 (trong giờ hành chính).

 • Mở thầu: 09h30 ngày 22/02/2019.
Các Tin khác