Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp vòng bi

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp vòng bi

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á;
  • Công ty cổ phần Tuyền Lâm;
  • Công ty Cổ phần Toàn Phát.

 Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Cung cấp vòng bi" phát sinh cuối năm 2018:

      - Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 30 phút ngày 14/01/2019, đến 10 giờ 40 phút ngày 18/01/2019 (trong giờ hành chính)
Các Tin khác