Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Cung cấp mạch công suất, ống dẫn dầu" phát sinh cuối năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Cung cấp mạch công suất, ống dẫn dầu" phát sinh cuối năm 2018.

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần Hoàng Minh – G7;
  • Công ty cổ phần Toàn Phát;
  • Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Ngọc.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Cung cấp mạch công suất, ống dẫn dầu" phát sinh cuối năm 2018.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá:từ 15 giờ 00 phút ngày 11/01/2019 đến 14 giờ 00 phút ngày 17/01/2019 (trong giờ hành chính).