Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Cung cấp nhôm tấm, ống thép, diềm chắn, CO2 và block máy nén lạnh" phát sinh cuối năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Cung cấp nhôm tấm, ống thép, diềm chắn, CO2 và block máy nén lạnh" phát sinh cuối năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thống Nhất;
  • Công ty cổ phần Tuyền Lâm;
  • Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Ngọc.

 Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Cung cấp nhôm tấm, ống thép, diềm chắn, CO2 và block máy nén lạnh" phát sinh cuối năm 2018:

      - Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 15 giờ 00 phút ngày 11/01/2019, đến 15 giờ 00 phút ngày 17/01/2019 (trong giờ hành chính)