Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Cung cấp dịch vụ in ấn lịch treo tường năm 2018”.

- Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Cung cấp dịch vụ in ấn lịch treo tường năm 2018”.

- Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

+ Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh;

+  Công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt;

+ Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Liên Việt;

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Cung cấp dịch vụ in ấn lịch treo tường năm 2018”.

+ Thời gian nhận bản yêu cầu báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/11/2018 đến 15 giờ 30 phút ngày 27/112018 (trong giờ hành chính).