Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp bộ định vị van khí các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp bộ định vị van khí các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

 • Tên gói thầu: Cung cấp bộ định vị van khí các loại;
 • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2019;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 • Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019;
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ khi ký Hợp đồng đến 31/12/2019;
 • Thời gian phát hành E-HSMT: 14h18 ngày 24/01/2019 đến 14h00 ngày 20/02/2019 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm phát hành HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • Giá bán 1 bộ E-HSMT: Miễn phí.
 • Bảo đảm dự thầu: trị giá 7.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 20/02/2019
Các Tin khác