Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp Bơm, quạt, hộp giảm tốc; Vành chèn và pittong phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp Bơm, quạt, hộp giảm tốc; Vành chèn và pittong phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

 • Tên gói thầu: Cung cấp Bơm, quạt, hộp giảm tốc; Vành chèn và pittong
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;
 • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2019;
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ khi ký Hợp đồng đến 31/12/2019.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 • Thời gian bán HSMT: Từ 08h00 ngày 29/01/2019 đến 09h00 ngày 25/02/2019 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm bán HSMT: Phòng KHVT, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
 • Bảo đảm dự thầu: trị giá 127.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bẩy triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 25/02/2019.
 • Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 25/02/2019.
Các Tin khác