Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng phát sinh tháng 8+9 năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng phát sinh tháng 8+9 năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty TNHH Máy tính Nét;
  • Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà;
  • Công ty cổ phần Phúc Thành Việt Nam.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: "Cung cấp thiết bị văn phòng phát sinh tháng 8+9 năm 2018"

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 30 phút ngày 19/11/2018, đến 10 giờ 30 phút ngày 26/11/2018 (trong giờ hành chính).