Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Sửa chữa khu QLVH&SC”

- Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Sửa chữa khu QLVH&SC”.

- Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

+ Công ty TNHH Trường Anh;

+  Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Nguyên Phúc Anh;

+ Công ty cổ phần thiết bị xây dựng công nghiệp BC;

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Sửa chữa khu QLVH&SC”.

+ Thời gian nhận bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 26/11/2018 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 29/112018 (trong giờ hành chính).