Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp vật tư điện phát sinh tháng 8+9 năm 2018

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp vật tư điện phát sinh tháng 8+9 năm 2018

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp vật tư điện phát sinh tháng 8+9 năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hiếu Tiến;
  • Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thống Nhất;
  • Công ty cổ phần Toàn Phát.

 Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: "Cung cấp vật tư điện phát sinh tháng 8+9 năm 2018"

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2018, đến 09 giờ 30 phút ngày 26/11/2018 (trong giờ hành chính)