QTP ủng hộ 600 triệu đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19

Sáng ngày 05/7/2021, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã đóng góp 600 triệu đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, QTP đã phát động ủng hỗ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, ngày 05/7/2021, tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, đại diện QTP đã trao số tiền 600 triệu đồng để ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số tiền CBCNV quyên góp được là 100 triệu đồng và 500 triệu đồng trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.     

  

TGĐ Ngô Sinh Nghĩa đại diện Công ty trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin

 

Chủ tịch CĐ Phạm Xuân Toàn đại diện CBCNV và các đơn vị trong Công ty trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin

Từ đầu năm 2021 đến nay, nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do dịch bệnh Covid-19, QTP đã triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn cho CBCNV, vừa duy trì, sản xuất kinh doanh ổn định.           

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cung cấp điện an toàn, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, QTP luôn hưởng ứng những hoạt động đóng góp xã hội có ý nghĩa và nỗ lực hết mình vì lợi ích cộng đồng. 


  • Phòng HCLĐ