Nâng cao nhận thức chuyển đổi số tại QTP

Với chủ đề năm 2021 của EVN “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng kiến thức truyền thông số tổ chức Khóa đào tạo nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp cho CBCNV, người lao động diễn trong 02 ngày (31/3-01/4/2021).

Khóa học diễn ra từ ngày 31/3-01/4/2021

Trong nhiều năm qua, Công ty đã đẩy mạnh khoa học công nghệ trong mọi hoạt động, tuy nhiên với chủ đề năm 2021 của EVN, chuyển đổi số là mục tiêu rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự chuyển biến trong tư duy cũng như triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp công nghệ như xây dựng nhóm dữ liệu, nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin…

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng tại lớp học, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp: từ điều hành quản lý đến nghiên cứu, sản xuất kinh doanh… và mỗi CBCNV, người lao động là một trong những yếu tố của chuyển đổi số; ngay từ bây giờ phải thay đổi cách làm việc và cách cộng tác với nhau, góp phần hoàn thành mục tiêu chung.

Giảng viên TS.Đỗ Mạnh Cường- Phó TTK Hội Tự động hóa Việt Nam trực tiếp giảng dạy

Những lợi ích dễ nhận biết nhất của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp đó là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên... những điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao.


  • Phòng HCLĐ