QTP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày 06/5/2021, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh(QTP) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Đại hội diễn ra đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Toàn cảnh Đại hội

Tới dự Đại hội có đại diện các cổ đông lớn như: Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) cùng các cổ đông đại diện theo ủy quyền, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua các nội dụng quan trọng đối với QTP như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD, ĐTXD, ĐTPT năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2020…

Ông Ngô Sinh Nghĩa – TGĐ QTP trình bày báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Công ty. Theo đó, năm 2020, tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn như: Đại dịch Covid 19 bùng phát làm nhu cầu sử dụng điện suy giảm, giá thị trường giảm sâu; mưa lũ bất thường làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu huy động của hệ thống; Việc thanh toán tiền điện theo Thông tư 13/2017/TT-BCT từ năm 2019 làm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Công ty.

Tuy nhiên bằng sự cố gắng và thực hiện đồng bộ các giải pháp của Công ty, kết thúc năm 2020, Công ty sản xuất đạt 6,387 tỷ kWh, sản lượng điện bán đạt 5,821 tỷ kWh, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 1.374,8 tỷ đồng, bằng 372,57% so kế hoạch năm.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 được thông qua tại Đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT năm 2020, theo đó HĐQT chấp hành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đã chủ động, tích cực theo sát và chỉ đạo bộ máy Công ty hoạt động có hiệu quả, nội bộ đoàn kết tốt, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất.    Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu: sản xuất, tài chính, nhân sự. Củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua đào tạo, tổ chức, bố trí sắp xếp lại khoa học, hợp lý hơn.

Ông Phùng Văn Sinh – Thành viên HĐTV EVNGENCO1 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Phùng Văn Sinh –Thành viên HĐTV Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần lớn chúc mừng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của HĐQT, cán bộ quản lý và tập thể người lao động Công ty. Ông cũng khẳng định EVNGENCO1 luôn đồng hành, phối hợp với HĐQT giúp Công ty khắc phục khó khăn để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Công ty tiếp tục tổ chức tốt các khâu, khắc phục tồn tại các tổ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính.

Ông Nguyễn Tuấn Anh- Chủ tịch HĐQT QTP phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh rằng năm 2020 là một năm rất khó khăn với Công ty do tình hình dịch bệnh, và xu hướng các nguồn năng lượng tái tạo đang phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng tới sự huy động lên hệ thống điện đối với các nhà máy nhiệt điện; HĐQT cam kết tập trung tối đa, chỉ đạo Ban điều hành nói riêng và Công ty nói chung triển khai đồng bộ các giải pháp, tận dụng tối đa các ưu thế trên thị trường phát điện cạnh tranh nhằm tối đa hóa doanh thu từ thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội tặng hoa và kỷ niệm chương chia tay ông Quách Vĩnh Bình và ông Nguyễn Đăng Dung thôi tham gia HĐQT và BKS

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, kết quả: ông Phan Duy Anh – Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty Phát điện 1 đã trúng cử làm Thành viên BKS Công ty. Ngay sau Đại hội, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp và bầu ông Phan Duy An làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Ông Phan Duy An – tân Trưởng BKS QTP phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Duy An – Trưởng Ban kiểm soát Công ty bày tỏ lòng biết ơn đến các Quý cổ đông Công ty đã tin tưởng và bầu tham gia BKS Công ty. Đồng thời ông cũng cam kết sẽ cùng các thành viên của Ban kiểm soát Công ty thực hiện tốt công tác giám sát với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoạt động của công ty được minh bạch vì lợi ích của các cổ đông và công ty.

 


  • Phòng HCLĐ