Triển khai các hoạt động trong Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 5 năm 2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” và Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” được phát động rộng khắp trên toàn quốc trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/5/2021.

Để triển khai hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2021 tại Công ty đạt kết quả tốt, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, hướng về cơ sở và người lao động, thu hút được đông đảo CNVNLĐ tham gia gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 tại nơi làm việc, Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty thống nhất triển khai “Tháng hành động về ATVSLĐ” và “Tháng Công nhân” năm 2021.

Tổ chức đoàn công tác kiểm tra, tuyên truyền đến từng vị trí sản xuất

Ngay sau khi phát động, Ban thường vụ Công đoàn đã thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị rà soát các yếu tố rủi ro có thể gây ra các sự cố mất ATVSLĐ và cháy nổ, để đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn và giảm thiểu các rủi ro, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời đi đến từng vị trí sản xuất để kịp thời động viên người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ theo thông báo liên tịch số 88/LT-NĐQN-CĐ ngày 05/4/2021.

Tổ chức đoàn công tác kiểm tra, tuyên truyền đến từng vị trí sản xuất

Đây là dịp cao điểm để tổ chức công đoàn phối hợp cùng các cấp chuyên môn triển khai những hoạt động hướng về NLĐ và xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc như: Tuyên truyền về công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ; Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN; Tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về ATVSLĐ-PCCN; Thi đua thực hiện “Công trình, phần việc cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo ATVSLĐ” tại mỗi đơn vị; Tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển ” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động.


  • Phòng HCLĐ