Nhiệt điện Quảng Ninh thực hiện tốt các chính sách, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Sáng ngày 30/3/2021, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021.

 

Toàn cảnh Hội nghị NLĐ Công ty năm 2021

Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Đỗ Văn Khánh - Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và 174 đại biểu đại diện cho 860 CBCNV, NLĐ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đ/c Ngô Sinh Nghĩa –Tổng giám đốc Công tytrình bày báo cáo tại Hội nghị          

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa –Tổng giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; Mục tiêu nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Theo đó, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và là năm thực hiện chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 2016-2020”, Công ty chịu rất nhiều áp lực các chỉ tiêu chưa hoàn thành từ các năm trước. Tuy nhiên, bằng những giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của toàn thể CBCNCV, kết thúc năm 2020, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao: Sản lượng điện sản xuất đạt 6,387 tỷ kWh; Sản lượng điện thương phẩm đạt 5,821 tỷ kWh, lợi nhuận vượt kế hoạch năm; thu nhập, đời sống CBCNV được nâng cao. Đến ngày 25/12/2020, Công ty đã cán mốc sản lượng đạt 50 tỷ kWh điện phát lên lưới điện Quốc gia, góp phần không nhỏ vào phát  triển kinh tế-xã hội của Đất nước.

Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực kéo dài gần như trong cả năm 2020 từ dịch bệnh Covid-19, hoạt động SXKD của Công ty vẫn được duy trì liên tục, ổn định; Công ty đã hoàn thành công tác sửa chữa lớn Tổ máy số 3 đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

Đ/c Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Công ty, đồng chí Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Công ty về tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; hợp đồng lao động; nội quy lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại; tổng hợp các ý kiến kiến nghị và kết quả giải quyết các kiến nghị của Người lao động từ Hội nghị Người lao động cấp đơn vị về cấp Công ty các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách của NLĐ cũng như việc tham gia góp ý xây dựng các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Đ/c Bùi Minh Thanh-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh biểu dương kết quả mà Công ty đã đạt được trong bối cảnh dịch bệnh hết sức khó khăn; đánh giá cao việc thực hiện các chế độ chính sách của Công ty, đặc biệt các hoạt động liên quan đến đời sống của CBCNV, người lao động Công ty được quan tâm kịp thời.

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh-Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty yêu cầu cần có tiêu chí rõ ràng, sát sao trong việc đánh giá lao động; tổ chức lao động khoa học, tạo động lực gắn bó trong công tác, nâng cao năng suất lao động; đồng thời kêu gọi CBCNV, người lao động “trên thuận, dưới hòa”, cùng nhau xây dựng văn hóa, hình ảnh Công ty ngày càng tốt đẹp hơn, đảm bảo thắng lợi mục tiêu đề ra.

CBCNV Công ty giơ tay biểu quyết các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị đã nhất trí thông qua Dự thảo Nội quy lao động và Thỏa ước lao độg tập thể sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định, chính sách mới của Công ty và Nhà nước; Thông qua báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân về công tác thanh tra năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Các đại biểu đã thống nhất bầu Ban đại diện cho tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ.

CBCNV, người lao động bỏ phiếu tại Hội nghị

Năm 2021 là năm mở đầu cho giai đoạn kế hoạch 5 năm 2021-2025, với chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, bên cạnh phát huy các mặt tích cực đã đạt được trong năm 2020 đòi hỏi mỗi CBCNV cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty cũng như nỗ lực phấn đấu để tập trung thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

 


  • Phòng HCLĐ