Đẩy mạnh việc học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 16/4/2021, Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Hải Hường - Báo cáo viên cấp tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm chính trị thành phố Hạ Long, các đồng chítrong Ban chấp hành Đảng bộ, ban chấp hành Chi bộ các đơn vị cùng toàn thể 186 Đảng viên trong Công ty.

Đ/c Phan Thị Hải Hường - Báo cáo viên cấp tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm chính trị thành phố Hạ Long

          Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Hải Hường – Báo cáo viên cấp tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển Kinh tế-Xã hội và Công tác xây dựng Đảng.

Đ/c Nhữ Đình Tùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

          Bên cạnh đó, Hội nghị còn được lắng nghe các nội dung về chuyên đề: Tư duy, nhận thức mới và cách thức về công tác Quốc phòng, Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia trong giai đoạn hiện nay do đồng chí Nhữ Đình Tùng–Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày.

Đ/c Ngô Sinh Nghĩa - Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Công ty

          Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Công ty nhấn mạnh các đồng chí cán bộ, đảng viên có mặt trong buổi học tập nghị quyết cần tích cực tuyên truyền sâu rộng đến từng CBNV,NLĐ trong Công ty về nội dung các văn kiện của Đại hội XII. Đồng thời, mỗi đảng viên cần gương mẫu nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cũng như nỗ lực phấn đấu để sớm đưa nghị quyết vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

            Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới để thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức; từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ vì mục tiêu góp phần vào phát  triển kinh tế-xã hội của Đất nước.

 


  • Phòng HCLĐ