Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp bơm định lượng hóa chất và các phụ kiện của bơm định lượng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp bơm định lượng hóa chất và các phụ kiện của bơm định lượng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

 • Tên gói thầu: Cung cấp bơm định lượng hóa chất và các phụ kiện của bơm định lượng;
 • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2019;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 • Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019;
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ khi ký Hợp đồng đến 31/12/2019
 • Địa điểm bán HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
 • Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí.
 • Bảo đảm dự thầu: trị giá 9.000.000 VND (Bằng chữ: Chín triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Thời gian phát hành HSMT: Từ 11h09 ngày 29/01/2019 đến 14h00 ngày 27/02/2019 (trong giờ hành chính);
  Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 27/02/2019.