Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp bộ gioăng pittong, bi cao su, van tiết lưu và màng van phát sinh cuối năm 2018

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp bộ gioăng pittong, bi cao su, van tiết lưu và màng van phát sinh cuối năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần Công nghiệp Hưng Nghĩa
  • Công ty cổ phần Toàn phát
  • Công ty TNHH IJB.

 Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Cung cấp bộ gioăng pittong, bi cao su, van tiết lưu và màng van phát sinh cuối năm 2018:

      - Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 14/01/2019, đến 09 giờ 30 phút ngày 18/01/2019 (trong giờ hành chính)

 - Thời điểm đóng thầu: 9h30' ngày 18/01/2019

- Thời điểm mở thầu: 10h00' ngày 18/01/2019