Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp vật tư nhỏ lẻ phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp vật tư nhỏ lẻ phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần Tuyền Lâm;
  • Công ty cổ phần Toàn Phát;
  • Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Ngọc.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp vật tư nhỏ lẻ phát sinh tháng 1 năm 2019.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 8 giờ ngày 12/02/2019 đến 9 giờ ngày 19/02/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác