Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp thép, nhôm tấm và máy sạc điện ắc quy phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp thép, nhôm tấm và máy sạc điện ắc quy phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thống Nhất;
  • Công ty TNHH MTV TM&DV Bình An Anh;
  • Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Ngọc.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp thép, nhôm tấm và máy sạc điện ắc quy phát sinh tháng 1 năm 2019.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 8 giờ ngày 12/02/2019 đến 14 giờ ngày 19/02/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác