Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Sửa chữa động cơ bơm tống xỉ số 2"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời các nhà thầu:

- Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội.

- Công ty cổ phần cơ điện Yên Hưng

Tham gia Đấu thầu cạnh tranh lựa chọn danh sách ngắn (chào giá cạnh tranh giữa các nhà thầu trúng sơ tuyển tại Quyết định số 378/QĐ-NĐQN) gói thầu "Sửa chữa động cơ bơm tống xỉ số 2"

Thời gian phát hành Bản yêu cầu chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2018 đến 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính_