Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp bơm dầu, hộp giảm tốc và vành chèn phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp bơm dầu, hộp giảm tốc và vành chèn phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần công nghiệp nặng Thành Công;
  • Công ty TNHH Phong Lê;
  • Công ty TNHH vật tư thiết bị Linh Huy.

 Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp bơm dầu, hộp giảm tốc và vành chèn phát sinh tháng 1 năm 2019

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 8 giờ ngày 12/02/2019 đến 15 giờ ngày 19/02/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác