Nhiệt điện Quảng Ninh hoàn thành sản lượng điện Quý I năm 2024

Tính đến hết ngày 31/3/2024, sản lượng điện sản xuất Quý I của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 1,965 tỷ kWh, đạt 101,7% Kế hoạch quý, sản lượng điện thương phẩm là 1,796 tỷ kWh, đạt 102,1 % Kế hoạch quý. Mức sản lượng điện sản xuất Quý I/2024 của Công ty bằng 108,24% so với cùng kỳ năm 2023.

      Năm 2024, trong bối cảnh dự báo nhu cầu phụ tải tăng trưởng cao so với năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024,  Công ty đã tập trung nâng cao tính khả dụng, sẵn sàng của các tổ máy trong  thực hiện kế hoạch sản lượng được giao và đáp ứng tốt nhất nhu cầu huy động mùa khô và điều độ của Hệ thống điện.

      Năm 2024, Công ty được Bộ Công Thương/Cục Điều tiết điện lực giao sản lượng điện sản xuất là 7,727 tỷ kWh. Với mức sản lượng điện này, Công ty đã xây dựng Phương án kế hoạch vận hành hàng tháng và cho cả năm 2024, trong đó, sản lượng điện sản xuất mùa khô là 4,152 tỷ kWh. Để có được kết quả của Quý I nói trên, ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất, trong đó trọng tâm vào các khâu: chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên, vật liệu cho sản xuất; tăng cường kỷ cương, kỷ luật vận hành; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, khắc phục các khiếm khuyết, duy trì các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy…

Công nhân vận hành Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát thiết bị

      Công ty phối hợp chặt chẽ với các Nhà cung cấp than để đáp ứng đủ than phục vụ cho các tổ máy vận hành theo điều độ, duy trì lượng than tồn kho theo định mức quy định; tiến hành kiểm kê than định kỳ; và chủ động đăng ký kế hoạch cấp than hàng tháng và cho mùa khô năm 2024. Trong công tác sửa chữa, các bộ phận sửa chữa tích cực thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo rút ngắn thời gian sữa chữa tối ưu nhất. Công ty cũng đã lập danh mục vật tư quan trọng, cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng khi có khiếm khuyết cần thay thế.

Các đơn vị ký cam kết thi đua giảm sự cố đảm bảo sẵn sáng phát điện mùa khô năm 2024

      Công ty thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo phát điện mùa khô năm 2024, định kỳ tổ chức họp quán triệt nhiệm vụ cũng như đánh giá, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ.  Các đơn vị trong Công ty đã thực hiện ký cam kết thi đua giảm sự cố đảm bảo sẵn sàng phát điện mùa khô năm 2024.

Cùng với đó, Chuyên môn và Công đoàn Công ty cũng tổ chức các đoàn kiểm tra, tăng cường kỷ luật lao động và tuyên truyền, động viên NLĐ Công ty nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất.

Đoàn kiểm tra kỷ luật lao động đi kiểm tra các ca làm việc ban đêm

      Kết quả hoạt động Quý I năm 2024 đạt được như trên là tiền đề quan trọng để Công ty phấn đấu hoàn thành sản lượng điện mùa khô năm 2024 và kế hoạch cả năm của Công ty./.


  • Phòng HCLĐ