Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 09/01/2024, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía Tổng công ty Phát điện 1 có đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc; đồng chí Đinh Kim Cương, Thành viên HĐTV; đồng chí Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng công ty. Về phía Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa, Tổng giám đốc Công và các đồng chí ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Phó giám đốc; đại diện các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị và 162 đại biểu đại diện cho tập thể CBCNV Công ty.

Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Năm 2023, trong bối cảnh chịu tác động của nhiều yếu tố như tình hình đảm bảo nhiên liệu than cho Nhà máy gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp của thời tiết giai đoạn mùa khô, nhu cầu huy động của Hệ thống điện đối với Nhà máy tăng cao… Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty đã hoàn thành đạt và vượt Kế hoạch SXKD với những kết quả tiêu biểu: Công ty đạt sản lượng cao nhất từ khi vận hành 4 Tổ máy, sản xuất được 7,82 tỷ kWh, đạt 104,0% so với kế hoạch năm và bằng 110,8% so với năm thực hiện cùng kỳ năm 2022; Đáp ứng tốt huy động của Hệ thống; vận hành an toàn và hoàn thành kế hoạch vận hành mùa khô năm 2023 trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện mùa khô năm 2023 tăng cao, thực hiện tốt các chỉ tiêu giảm suất sự cố, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vận hành hiệu quả các tổ máy, thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của EVN "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, SXKD có hiệu quả, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBCNV…

Đồng chí Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tại Hội nghị

Trong năm, Công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các hoạt động ATVSLĐ, “Tháng công nhân” chăm lo đời sống cho người lao động, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần thiết thực: biểu dương Gia đình Văn hóa tiêu biểu, thăm hỏi người lao động gặp khó khăn, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội…

Bước sang năm 2024, để hoàn thành sản lượng điện kế hoạch năm 2024 ở mức cao là 7,73 tỷ kWh, Công ty sẽ tập trung hoàn thành tốt công tác đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu của hệ thống; đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện; tiếp tục thực hiện các đề án, chương trình giảm suất tiêu hao nhiên liệu Nhà máy; Hoàn thành công tác đại tu Tổ máy 3 đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; Tiếp tục triển kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số, đảm bảo việc làm và thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV và quyền lợi cho các cổ đông; xây dựng  văn hoá doanh nghiệp và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ…

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 biểu dương những kết quả mà tập thể CBCVN Công ty đã đạt được trong năm qua, đóng góp hiệu quả trong thành công chung của Tổng công ty Phát điện 1. Năm 2024, để hoàn thành sản lượng điện kế hoạch và các mục tiêu nhiệm vụ SXKD của Công ty, đồng chí đề nghị Công ty cần có tiếp tục tập trung thực hiện các công tác quản lý kỹ thuật, công tác vận hành giảm sự cố, … Đồng chí đề nghị tập thể CBCNV Công ty tích cực hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua Phát động thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than giai đoạn mùa khô 2023 – 2024 mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 phát động.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh: trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023, Ban điều hành và  tập thể CBCNV cần  đánh giá yếu tố thành công và những tồn tại, cần quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm suất hao nhiệt hiệu quả, chủ động phát hiện các tồn tại, khiếm khuyết từ sớm với tinh thần chủ động kiểm soát rủi ro, hợp tác với các đơn vị tư vấn-kỹ thuật điện để triển khai phương án cải tạo nâng cấp các tổ máy tiên tiến, phù hợp với xu hướng năng lượng bền vững, xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo …

  

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các tham luận về các giải pháp giảm suất hao nhiệt, suất sự cố, vận hành ổn định tin cậy trong giai đoạn mùa khô, giải pháp đảm bảo đủ cung ứng vật tư, nhiên liệu và vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phối hợp giữa Chuyên để đảm bảo phát điện mùa khô. Các tham luận đã đóng góp cho Hội nghị các ý kiến quý báu để bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất trong năm 2024.

Đồng chí Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi tập thể CBCNV Công ty đoàn kết, nỗ lực tập trung trí tuệ tập thể khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

  

  

Tại hội nghị, Công ty đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023./. 


  • HCLĐ