Hội thảo quốc tế về phát triển khoa học công nghệ điện lực

Ngày 15/10/2019, tại Thượng Hải, Trung Quốc, Hội thảo quốc tế cho lãnh đạo ngành điện về phát triển khoa học công nghệ điện lực do Đại học Điện lực Thượng Hải tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

            Tham gia hội thảo có lãnh đạo ngành điện của các quốc gia như Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Nigeria và Trung Quốc. Đoàn Việt Nam do ông Trần Việt Anh, PTGĐ Tổng công ty Phát điện 1 dẫn đầu. 

Đại diện lãnh đạo ngành điện các quốc gia tham dự hội thảo

           Tại hội thảo, đại diện thành viên tham gia từ các quốc gia đã cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác sản xuất và vận hành hệ thống điện. Hội nghị cũng đưa ra các thách thức mà các quốc gia đang phải đối mặt trong ngắn hạn cũng như trong tương lai, cùng nhau đưa ra các giải pháp  để vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và tin cậy.

           Đoàn công tác của Việt Nam đã tham gia tích cực vào chương trình hội thảo cùng các chương trình bên lề. Tại buổi hội thảo chính, ông Trần Việt Anh, PTGĐ EVNGENCO1, đại diện đoàn Việt Nam đã có bài trình bày, chia sẻ thông tin về tình hình phát triển của ngành điện Việt Nam nói chung, của  EVN và EVNGENCO1. Thông qua bài trình bày, ông Việt Anh cũng đồng cảm với các quốc gia về những thách thức của ngành điện trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh có sự tăng trưởng nhanh chóng của năng lượng tái tạo như điện mặt trời tại Việt Nam hiện nay. Ông cũng chia sẻ những hướng đi phù hợp của ngành điện Việt Nam trong thời gian tới như nghiên cứu và ứng dụng triệt để những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4 vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác liên kết và hội nhập nhằm bắt kịp xu thế phát triển của thế giới


  • Sưu tầm - EVNGENCO1