EVN đưa ra hàng loạt kiến nghị để mục tiêu cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng cán đích

EVN đã và đang thực hiện nhiều nhóm giải pháp đồng bộ để đạt được yêu cầu đề ra của Chính phủ, Bộ Công Thương với mục tiêu phấn đấu năm 2017 thứ hạng của Việt Nam ở vị trí 50 trên thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN

           Chỉ số tiếp cận điện năng có thể vượt mục tiêu

           Tại hội nghị Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp ngày 17/5, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Dương Quang Thành đã đưa ra nhiều thông tin liên quan đến công tác dịch vụ khách hàng, vấn đề tiếp cận điện năng và các kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thực hiện mục tiêu cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng theo yêu cầu Nghị quyết 19 của Chính phủ và Quyết định 507 của Bộ Công Thương.

           Theo Chủ tịch EVN, năm 2017, EVN ký thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để cùng góp phần thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ.

           Với thỏa thuận hợp tác này EVN là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên và là cơ quan thứ 2, sau Bộ Tài chính trong khối cung cấp dịch vụ thuộc nhà nước hợp tác với VCCI để đánh giá dịch vụ khách hàng, tư vấn và lắng nghe tiếng nói và phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. 

           Về vấn đề tiếp cận điện năng, trong các năm vừa qua EVN đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19, từ năm 2013-2016, Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã có các thay đổi đáng kể: Số ngày giảm từ 115 ngày xuống còn 46 ngày, trong đó số ngày của Điện lực đã giảm từ 60 ngày xuống 11 ngày. Số thủ tục giảm từ 6 xuống còn 5 thủ tục.

           Năm 2017, EVN thực hiện nhiều nhóm giải pháp đồng bộ như tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các đơn vị trong ngành; Làm việc các Bộ và các địa phương để xây dựng và triển khai cơ chế “1 cửa liên thông” giữa các đơn vị ngành điện và các cơ quan quản lý nhà nước;

           Áp dụng công nghệ thi công giảm thời gian cắt điện; Công khai minh bạch các thủ tục, hồ sơ, thiết kế mẫu để khách hàng giám sát được quá trình cung cấp dịch vụ của ngành điện…

           “Với các giải pháp triển khai ở trên, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 sẽ được cải thiện và khả năng đạt vượt mục tiêu Chính phủ và Bộ Công Thương yêu cầu”, ông Thành đưa ra dự báo.

           4 nhóm kiến nghị Thủ tướng, các bộ ngành

           Bên cạnh các giải pháp đã đề ra, để thực hiện được mục tiêu cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng theo yêu cầu của Nghị quyết 19 của Chính phủ và Quyết định số 507 của Bộ Công Thương, EVN cũng đưa ra các kiến nghị.

           Cụ thể, kiến nghị Thủ tướng xem xét, đối với các dự án đã có trong quy hoạch thì không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và giao Bộ Công Thương thẩm định, quyết định đầu tư dự án, đối với các dự án quan trọng quốc gia kiến nghị Thủ thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán của công trình. Các hạng mục phụ trợ, ủy quyền EVN thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán.

           Phê duyệt cơ chế đặc thù đối với dự án điện cấp bách (thay thế cơ chế 2014) để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các công trình điện theo chỉ đạo của Chính phủ.

           EVN cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi Điều 13, 14 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 theo hướng gộp thủ tục Xin chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và thủ tục  Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thành 01 thủ tục với thời gian là 7 ngày (và xem xét theo hướng tiếp tục giảm dần số ngày).

           Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét để quy định việc không áp dụng thủ tục “Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường” đối với các công trình điện trung áp do thực tế các công trình này không làm phát sinh các vấn đề về ô nhiễm môi trường.

           Cuối cùng, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 theo hướng bổ sung quy trình thực hiện các thủ tục về tiếp cận điện năng bảo đảm liên thông giữa các cơ quan liên quan trong giải quyết thủ tục tiếp cận điện năng.

           Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Công Thương tổ chức thực hiện thí điểm áp dụng quy trình liên thông này tại TP.HCM trong năm 2017; chủ trì tổ chức các đoàn công tác của Bộ làm việc với các tỉnh về việc về các giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng.


  • Sưu Tầm - Bài Viết Của Tâm An