EVNGENCO 1 tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017

Ngày 04/7/2017, tại Hội trường Hòa Bình - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1 đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017, Đ/c Nguyễn Khắc Sơn - Tổng Giám đốc và Đ/c Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đồng chủ trì hội nghị cùng với 125 đại biểu, đại diện cho tập thể 4.183 người lao động trong toàn Tổng Công ty. Đ/c Khuất Quang Mậu Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị..

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe các báo cáo: Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tổng kết phong trào thi đua; Tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chính sách đối với người lao động; báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. Đại diện các đơn vị trực thuộc trình bày tham luận, đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, góp phần chung vào nhiệm vụ chính tri của Công ty.

TGĐ Nguyễn Khắc Sơn trả lời các kiến nghị tại Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị những trao đổi, kiến nghị, đề xuất giữa Người lao động và Người sử dụng lao động cũng được diễn ra trong bầu không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Một loạt các câu hỏi về chế độ, quyền lợi của người lao động đã được đưa ra và được đ/c Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Sơn trả lời một cách minh bạch, đầy đủ, thỏa đáng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Khuất Quang Mậu - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đánh giá cao và ghi nhận sự nghiêm túc, trách nhiệm của Tổng công ty Phát điện 1 đối với kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho CBCNV trong thời gian qua đồng thời đề nghị toàn thể phát huy thành tích đã đạt được, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao năm 2017.

Đ/c Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đã tiến hành nghi thức ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa một bên là đ/c Nguyễn Khắc Sơn -Tổng giám đốc (đại diện người sử dụng lao động) và một bên là đ/c Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty (đại diện cho người lao động).

Đại diện các bên ký Thỏa ước lao động tập thể

Hội nghị đại biểu Người Lao động Tổng công ty Phát điện I năm 2017 thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của các Đại biểu tham dự, với quyết tâm thi đua lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2017.

 


  • Lê Anh Tuấn – VP Cty