Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đạt mốc sản lượng điện 80 tỷ kWh

Vào 20 giờ ngày 02/5/2024, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cán mốc sản lượng điện sản xuất đạt 80 tỷ kWh. Đây là kết quả đóng góp tích cực của Công ty trong việc cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là đơn vị liên kết trong Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), đang quản lý, vận hành các tổ máy với tổng công suất thiết kế 1.200 MW. Với các tổ máy dây chuyền hiện có, năng lực phát điện của Công ty có thể đạt trung bình trên 7,5 tỷ kWh/năm. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Kể từ khi các Tổ máy đi vào hoạt động (từ năm 2009 đến nay), Công ty luôn duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục, đáp ứng tốt phương thức vận hành của hệ thống điện quốc gia; thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong sản xuất. Công ty cũng đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đảm bảo các tổ máy, hệ thống thiết bị, công trình an toàn, tin cậy. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tuân thủ nghiêm các quy định, chính sách về bảo vệ môi trường, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy.

Phòng Điều khiển trung tâm của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Trong tình hình dự báo nhu cầu sử dụng điện của toàn nền kinh tế năm 2024 dự báo sẽ tăng trưởng cao, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cấp, ngành về nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm công tác sản xuất điện của đơn vị. Từ đầu năm đến nay, các Tổ máy của Công ty vận hành ổn định và liên tục, đáp ứng đầu đủ theo yêu cầu của Hệ thống, sản lượng điện các tháng đầu năm đạt 102,9% so với kế hoạch.

Công nhân vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Kế hoạch năm 2024, Công ty đặt mục tiêu mức sản lượng sản xuất 7,761 tỷ kWh, tương ứng với sản lượng điện thương phẩm 7,030 tỷ kWh. Tập thể CBCNV đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt công tác cung cấp điện mùa khô năm 2024./.


  • HCLĐ