Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp lõi lọc phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp lõi lọc phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu tham gia gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp lõi lọc

  • Công ty Cổ phần đầu tư công nghiệp Thái Nam;
  •  Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp Vĩnh Xuân;
  •  Công ty TNHH Máy và Dịch vụ Kỹ thuật Đức Sơn

 

  1. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 15/03/2019, đến 10 giờ 30 phút ngày 19/03/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác