Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp van và ống thép phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp van và ống thép phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần xây lắp Hoàng Khải;
  • Công ty TNHH công nghệ thương mại Sông Hồng;
  • Công ty cổ phần Lilama 69-1 Phả Lại.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp van và ống thép phát sinh tháng 2 năm 2019.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 15/03/2019, đến 13 giờ 30 phút ngày 21/03/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác