Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp pa lăng xích, van tay, bình ắc quy, máy nạp và máy hàn phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp pa lăng xích, van tay, bình ắc quy, máy nạp và máy hàn phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thống Nhất;
  • Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Ngọc;
  • Công ty TNHH MTV TM&DV Bình An Anh.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp pa lăng xích, van tay, bình ắc quy, máy nạp và máy hàn phát sinh tháng 2 năm 2019.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 15/03/2019, đến 10 giờ 00 phút ngày 21/03/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác