Thông báo mời chào giá gói thầu "Cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ điện bị hỏng đợt 2 năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào giá gói thầu "Cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ điện bị hỏng đợt 2 năm 2019" như sau:

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu chào giá: 16h00 ngày 09/09/2019.

- Thời gian đóng thầu: 09h00 ngày 13/09/2019.