Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nạo vét kênh tuần hoàn - Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nạo vét kênh tuần hoàn - Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Tải file đính kèm theo đường link phía dưới.

Báo cáo Dự án Nạo vét kênh tuần hoàn