Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 19/7/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó bí thư thường trực Đảng bộ, Tổng giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban tổng giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty và toàn thể 216 đảng viên trong Đảng bộ về dự Hội Nghị.

Quang cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy Công ty đã xây dựng, ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và các kế hoạch, nghị quyết, văn bản để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Đảng bộ Công ty đã đạt được những kết quả tiêu biểu như: Trong bối cảnh mùa khô kéo dài với nhiều đợt nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Đảng bộ đã chỉ đạo  với công suất cao để cung ứng điện, đáp ứng huy động Hệ thống điện Quốc gia. Sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty đạt 4,130 tỷ kWh, bằng 103% so với kế hoạch; Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao chất lượng vận hành, sửa chữa các tổ máy, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CBNV, NLĐ”; Tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tham gia Hội thi Bí thư Đảng ủy giỏi cấp Thành phố và đạt kết quả cao (Giải nhì cụm thi số 4 - Thành ủy Hạ Long); Chỉ đạo hưởng ứng tham gia phong trào thi đua như phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” triển khai thực hiện chương trình 10 nghìn sáng kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Phát động phong trào thi đua hoàn thành sản lượng điện mùa khô; Chỉ đạo hưởng ứng Cuộc thi viết “Tìm hiểu Quảng Ninh - 60 năm xây dựng và phát triển”; Giới thiệu 17 quần chúng học lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng…

Đ/c Ngô Sinh Nghĩa – Phó bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Công ty báo cáo sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2023

      Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Công ty, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Phát động thi đua lao động sản xuất quyết tâm phấn đấu với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt chủ đề năm và thường xuyên việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng gắn với việc học tập Nghị quyết và chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chủ động tuyên truyền, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

  

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

      Tại Hội nghị, đại biểu các Chi bộ đã đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Công ty.

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu kết luận Hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá Đảng bộ Công ty đã  hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023 và kết quả đạt được là nhờ có sự đoàn kết nhất trí cao của các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ cũng như sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể NLĐ trong Công ty. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm là rất nặng nề, đó là thực hiện triển khai tốt hoạt động SXKD có hiệu quả, hoàn thành tốt công tác đại tu Tổ máy số 2, duy trì hoạt động các Tổ máy thường xuyên, liên tục theo yêu cầu hệ thống điện Quốc gia, duy trì, nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên, NLĐ và hoàn thành mục tiêu chủ đề năm 2023.

Với tinh thần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty đề nghị các cấp ủy và đảng viên Công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp, xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2023: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt thường kỳ của BCH Đảng bộ, tổ chức đoàn thể và các chi bộ trực thuộc...

Hai là, định kỳ hàng tháng kiểm điểm tình hình thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công ty đã ban hành từ đầu năm 2023 gắn với nhiệm vụ trọng yếu của từng Chi bộ: chuyên đề  thực hiện chủ đề năm 2023 và tình hình cấp đủ than cho sản xuất (Chi bộ KHVT); Chuyên đề thực hiện các giải pháp giảm suất tiêu hao than (Chi bộ Phòng KT); chuyên đề sắp sếp, tái cơ cấu mô hình doanh nghiệp (Chi bộ HCLĐ)...

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong việc việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; động viên CBNV, NLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua Công ty đã phát động, thi đua lao động sản xuất quyết tâm phấn đấu với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2023, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV, NLĐ yên tâm công tác.

Bốn là, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện đại tu Tổ máy số 2 đảm bảo an toàn, chất lượng và đạt và vượt tiến độ đề ra; chủ động làm việc, đôn đốc các Nhà cung cấp than cung cấp đủ lượng than để phục vụ sản xuất từ nay đến hết năm 2023 theo kế hoạch, tăng lượng than dự trữ trong các kho.

Năm là, tối ưu hóa chi phí và chế độ vận hành Tổ máy, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, vận hành đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế; thực hiện nghiêm kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị./.


  • Phòng HCLĐ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét