EVNGENCO1 đạt Giải thưởng đổi mới doanh nghiệp của Diễn đàn kinh doanh IoT Châu Á năm 2019

Ngày 18/11/2019, trong khuôn khổ Hội thảo và Diễn đàn kinh doanh IoT Châu Á (Asia IoT Business Platform, AIBP), Tổng công ty Phát điện 1 vinh dự là một trong hai doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam đạt Giải thưởng đổi mới doanh nghiệp.

Tuần trước, trong khuôn khổ hội thảo và diễn đàn kinh doanh IoT châu Á (Asia IoT Business Platform - AIBP), EVNGENCO1 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) vinh dự là một trong hai doanh nghiệp của Việt Nam đạt Giải thưởng đổi mới doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội thảo và diễn đàn

 

Diễn đàn kinh doanh IoT (internet vạn vật) châu Á đã xem xét hồ sơ về công tác nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển khoa học công nghệ của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), cũng như các sáng kiến, cải tiến, dự án 4.0 mà Tổng công ty Phát điện 1 đã, đang thực hiện và lựa chọn là một trong 2 doanh nghiệp của Việt Nam đạt giải thưởng đổi mới doanh nghiệp - Enterprise Innovation Awards.

Hội thảo và diễn đàn kinh doanh IoT châu Á là nơi kết nối với các cơ quan chính phủ trung ương và địa phương của các quốc gia, các công ty đa quốc gia ở các ngành sản xuất và dịch vụ, khoa học và giáo dục khu vực châu Á trong việc tiếp cận và sử dụng IoT. AIBP gắn kết các chiến lược chuyển đổi công nghệ số, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu về khả năng cung cấp giải pháp IoT quốc tế với khách hàng tiềm năng và đối tác của họ tại các thị trường địa phương để phát triển kinh doanh trong khu vực châu Á.

Diễn đàn kinh doanh IoT (internet vạn vật) châu Á đã xem xét hồ sơ về công tác nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển khoa học công nghệ của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), cũng như các sáng kiến, cải tiến, dự án 4.0 mà Tổng công ty Phát điện 1 đã, đang thực hiện và lựa chọn là một trong 2 doanh nghiệp của Việt Nam đạt giải thưởng đổi mới doanh nghiệp - Enterprise Innovation Awards.

Hội thảo và diễn đàn kinh doanh IoT châu Á là nơi kết nối với các cơ quan chính phủ trung ương và địa phương của các quốc gia, các công ty đa quốc gia ở các ngành sản xuất và dịch vụ, khoa học và giáo dục khu vực châu Á trong việc tiếp cận và sử dụng IoT. AIBP gắn kết các chiến lược chuyển đổi công nghệ số, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu về khả năng cung cấp giải pháp IoT quốc tế với khách hàng tiềm năng và đối tác của họ tại các thị trường địa phương để phát triển kinh doanh trong khu vực châu Á.

Ông Trần Việt Anh (phải) Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 nhận giải thưởng

 

Việt Nam đang từng bước thực hiện hóa lộ trình chuyển đổi số, với đề án Chuyển đổi số Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng. Chuyển đổi số chính là cơ hội vàng để Việt Nam có thể tận dụng tối đa những lợi ích mà IoT mang lại trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và tăng cường vị trí cạnh tranh cuả mình.

 

 


  • Theo Báo Thanh niên