Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm và làm việc tại QTP: Nâng cao nội lực, tháo gỡ khó khăn

Ngày 01/8/2019, Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Tổng giám đốc Trần Đình Nhân dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP). Đi cùng đoàn có ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn.

            Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác quản lý vận hành và tặng quà cho bộ phận trực vận hành Nhà máy.

Đoàn công tác EVN đi kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân tặng quà công nhân vận hành

            Báo cáo Tổng giám đốc EVN về tình hình sản xuất kinh doanh của QTP, ông Ngô Sinh Nghĩa - Phó Tổng giám đốc nêu rõ, kể từ khi Nhà máy đi vào vận hành thương mại đến hết ngày 30/6/2019, tổng sản lượng điện sản xuất đạt trên 43,43 tỷ kWh, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt trên 39,56 tỷ kWh. Trong 7 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện sản xuất của QTP đạt 4,42 tỷ kWh,bằng 57,3% KH năm. Để đảm bảo các tổ máy vận hành liên tục, an toàn và kinh tế, Công ty đã lập kế hoạch chi tiết, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các khiếm khuyết phát sinh trong quá trình vận hành, tăng cường công tác bảo dưỡng sửa chữa, đặc biệt trong 6 tháng mùa khô khi phát sản lượng cao. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 đạt lợi nhuận 270,3 tỷ đồng.

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đoàn công tác EVN về tình hình SXKD của QTP

            Báo cáo về công tác quản trị Công ty, ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT cho biết, để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch số 700/KH-NĐQN ngày 26/4/2019. Kế hoạch 700 đã đề ra các chương trình, mục tiêu và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động, giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch. Các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết, phân giao trách nhiệm triển khai công việc đến từng CBCNV trong đơn vị mình, định kỳ họp kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá tiến độ, kết quả triển khai từng nhiệm vụ cụ thể.

Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đoàn công tác EVN về công tác quản trị

 

           Ông Trần Việt Anh nhấn mạnh thêm, kế hoạch sản lượng năm 2019 do Bộ Công Thương, EVN và EVNGENCO1 giao là 7,726 tỷ kWh, lớn nhất từ khi Công ty đi vào phát điện thương mại năm 2014 đến nay và so với công suất thiết kế Nhà máy 7,2 tỷ kWh/năm là một thách thức rất lớn đối với Công ty, đặc biệt trong điều kiện nguồn cung cấp nhiên liệu cho Công ty hiện không đảm bảo về khối lượng, chất lượng, làm cho suất hao than và suất hao nhiệt tăng cao.

           Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, QTP đã và đang tập trung thực hiện các công tác duy tu bảo dưỡng và khắc khục khiếm khuyết thiết bị, chuẩn bị nguyên nhiên liệu đầu vào và chuẩn bị tốt vật tư thiết bị dự phòng phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng, chuẩn bị phát điện các tháng cuối năm 2019 và mùa khô năm 2020. Song hành cùng nâng cao hiệu quả vận hành, Công ty cũng chú trọng tăng cường công tác quản trị, triển khai lựa chọn nhà thầu 100% qua mạng, rà soát và hoàn thiện toàn bộ hệ thống quy chế quản lý nội bộ, triệt để áp dụng văn phòng điện tử, công khai minh bạch công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện luân chuyển và đào tạo cán bộ,…

           Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của QTP thời gian vừa qua, đặc biệt Công ty đã làm tốt công tác đáp ứng sản lượng điện lên lưới và công tác chào giá trên thị trường điện. Công ty luôn chú trọng bám sát diễn biến thị trường điện, diễn biến huy động của các hồ thủy điện, tình hình diễn biến của thời tiết, phương thức huy động trên hệ thống điện để chủ động, linh hoạt trong chào giá trên cơ sở độ khả dụng, tính sẵn sàng vận hành của các tổ máy. Do đó đã góp phần tăng cường hiệu quả kinh tế và thực hiện đúng các quy trình, quy định của thị trường điện.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu chỉ đạo

            Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh báo cáo Đoàn công tác EVN về những khó khăn đối với hoạt động SXKD hiện nay của Công ty liên quan đến hợp đồng cung cấp than, công tác quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành, giá điện Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 và thanh toán chênh lệch tỷ giá từ 2015. Một thách thức lớn đối với hiệu quả SXKD Công ty trong thời gian tới là chủ trương của Bộ Công Thương về việc thực hiện giá biến đổi trong Hợp đồng mua bán điện các Nhà máy điện sẽ được chuyển đổi từ suất tiêu hao than sang suất hao nhiệt để phù hợp với thực tế sử dụng nhiều chủng loại than khác nhau trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, suất hao nhiệt của QTP cũng như hầu hết các Nhà máy nhiệt điện khác thực tế đều cao hơn phương án giá điện do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan (hiệu suất truyền nhiệt, hiệu suất lò thực tế khác với điều kiện thí nghiệm,..). Do vậy, Công ty đề xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần có chủ trương cho phép xem xét, đánh giá các nguyên nhân khách quan làm tăng suất hao than và suất hao nhiệt của các Nhà máy nhiệt điện, làm cơ sở để đàm phán giá điện phù hợp. Lắng nghe những khó khăn và kiến nghị của Công ty với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chỉ đạo: QTP cần phát huy nội lực, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu suất hoạt động các Tổ máy, vận hành tối đa công suất, sản lượng trong năm 2019 và mùa khô 2020. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam thiếu nguồn điện từ năm 2020. Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cũng giao các Ban chuyên môn của Tập đoàn quan tâm, hỗ trợ QTP đẩy nhanh công tác quyết toán vốn Dự án Nhà máy NĐQN 1, tổ chức đo đặc tuyến tổ máy sau đại tu, xác định chi phí vận chuyển than và thanh toán khoản chênh lệch tỷ giá năm 2017 sớm cho Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

 

 


  • Nguyễn Thị Nga - P. HCLĐ