Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh họp phiên thứ 4 năm 2019

Ngày 02/7/2019, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức họp Hội đồng quản trị phiên thứ 4 năm 2019, cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT. Tham dự cuộc họp có các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, Chánh Văn phòng, Quản đốc các phân xưởng trong Công ty.

Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT chủ trì họp HĐQT phiên thứ 4 năm 2019

           Tại cuộc họp, ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện thương phẩm Công ty đạt 3.493,75 triệu kWh, lợi nhuận (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) đạt 313,8 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT yêu cầu Ban điều hành, các đơn vị trong Công ty tập trung mọi nguồn lực vào sản xuất; thực hiện mọi biện pháp để giảm tiêu hao nhiên liệu; đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định ở công suất tối đa; giảm tối đa suất sự cố. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người lao động, gắn trách nhiệm của từng người lao động với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ảnh: Các thành viên tham dự cuộc họp

          Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Ban hành định mức sửa chữa lớn tổ máy 300MW của QTP, định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh; thành lập phòng Hành chính và Lao động; thông qua kế hoạch sửa đổi bổ sung, hệ thống hóa các quy chế, quy định quản lý nội bộ,…

           Kết thúc phiên họp, HĐQT nhất trí về định hướng hoạt động của HĐQT nói riêng và QTP nói chung theo định hướng chiến lược và giải pháp nhằm tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.


  • Lê Anh Tuấn - VP Công ty