Nhiệt điện Quảng Ninh đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “10 nghìn sáng kiến” của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và nỗ lực của các cấp Chuyên môn và Công đoàn, sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể NLĐ, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (giai đoạn 2022 – 2023) đóng góp vào Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Công ty CPNĐ Quảng Ninh vinh dự nhận Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chương trình 10 nghìn sáng kiến

Nhận thức đây là chủ trương đúng đắn trong giai đoạn hiện nay, phát huy sáng kiến, thể hiện vai trò của người lao động, nhằm góp phần tăng năng suất lao động, phục hồi sản xuất – kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn EVN sau đại dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh việc sớm hoàn thành lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn đã thống nhất ban hành Văn bản liên  tịch số 03/LT-NĐQN-CĐ ngày28/4/2022  về việc Hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” triển khai thực hiện chương trình “10 nghìn sáng kiến” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Để triển khai hiệu quả phong trào, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ, xuyên suốt các giải pháp về tuyên truyền, đôn đốc, giám sát và biểu dương, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia. Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã tuyên truyền đến các đơn vị và toàn thể NLĐ Công ty tích cực hưởng ứng tham gia, chủ động đến gặp gỡ từng đơn vị, tặng quà động viên. Trong giai đoạn cao điểm, Công đoàn Công ty tổ chức “bộ phận hỗ trợ đăng nhập sáng kiến” để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, CNLĐ lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến và đăng nhập sáng kiến trên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kết thúc từng giai đoạn, Hội đồng khoa học và Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty tổ chức xét duyệt, công nhận sáng kiến  và tổ chức biểu dương, khen thưởng, ghi nhận và tôn vinh các cá nhân có sáng kiến xuất sắc. Hoạt động hưởng ứng Chương trình "10 nghìn sáng kiến" trong Công ty đã tạo không khí sôi nổi, khuyến khích người lao động hăng hái tìm tòi cải tiến kỹ thuật, khắc phục khiếm khuyết thiết bị đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục; nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường làm việc; đem lại nhiều giá trị lợi ích kinh tế cho Công ty. Năm 2022, Công ty có 85 cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp Tổng công ty Phát điện 1.

Kết quả: Giai đoạn 01, Công ty đã đưa 46/46 sáng kiến đã được công nhận lên cổng trực tuyến của Chương trình “1 triệu sáng kiến - vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình “1 triệu sáng kiến”), Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Giai đoạn 02: Công ty tiếp tục hoàn thành vượt mức, đạt được 58 sáng kiến vượt 145% trên chỉ tiêu 40 sáng kiến của Tổng công ty Phát điện 1 giao và đã đưa lên Cổng trực tuyến của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 58/58 sáng kiến hoàn thành xong ngày trước ngày 30/11/2022.

  

Sáng kiến chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, ứng dụng mã QR code trong công tác quản lý vật tư

Các sáng kiến, cải tiến đa dạng nhiều lĩnh vực SXKD, có giá trị thực tiễn cao, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, sửa chữa thiết bị và quản lý nghiệp vụ. Trong số đó tiêu biểu là các sáng kiến: “Sáng kiến chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, ứng dụng mã QR code trong công tác quản lý vật tư.” (Phòng Kế hoạch Vật tư); sáng kiến “Sử dụng máy cắt plasma để cắt men, ống sinh hơi”(PX sửa chữa Cơ nhiệt), sáng kiến “Nâng cao hiệu suất vận hành hệ thống vận chuyển than mịn: Lắp đặt tăng cường ejector chuyển than và cải tiến lại đường khí sục tại đường xuống từ sau van 3 ngả và trong bình tích than” (PX Vận hành); sáng kiến “cải tạo mạch bảo vệ chạm đất phía 0,4kV MBA tự dùng 6,6/0,4kV sử dụng chức năng của rơ le số 7SJ602,”(PXSC điện tự động); sáng kiến “Kiểm soát và lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào bằng phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào” (phòng TCKT)...

NLĐ Công ty hăng say tìm tòi, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Với những kết quả đạt được, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vinh dự được Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen cho thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chương trình “10 nghìn sáng kiến” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời  Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 quyết định khen thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Việc hoàn thành xuất sắc đóng góp vào Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (giai đoạn 2022 – 2023) và “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn có ý nghĩa rất quan trọng, vừa khẳng định phong trào thi đua lao động sáng tạo của Công ty, vừa là sự chung tay của người lao động và tổ chức công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số của Công ty trong giai đoạn hiện nay./.


  • Phòng HCLĐ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét