QTP – Tăng cường kế hoạch Chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động

Với việc thay đổi cách tổ chức, cách làm việc, phương thức sản xuất phù hợp với xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng 4.0, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã và đang đặt mục tiêu thực hiện nâng cao chất lượng các hạng mục trong Kế hoạch Chuyển đổi số đã đề ra.

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng 4.0 (nguồn ảnh: internet)

Năm 2021, với chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, QTP đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số; xây dựng Đề án chuyển đổi số tại Công ty; đẩy mạnh công tác đào tạo nhận thức, tư duy cho CBCNV về chuyển đổi số; phát động các phong trào sáng kiến, ý tưởng, từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc thực hiện chuyển đổi số được rà soát, lên kế hoạch chi tiết phù hợp với từng đơn vị trong Công ty; đảm bảo quá trình chuyển đổi mang tính hệ thống, liên thông, thống nhất. Các đơn vị trong Công ty đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, mang lại những hiệu quả rõ rệt, đạt được một số kế quả đáng khích lệ.

Cụ thể, trong năm 2021, một số hoạt động chuyển đổi số nổi bật mà QTP đã thực hiện được như công tác văn phòng số được nâng cao, tỷ lệ lập Hồ sơ công việc điện tử trên E-office luôn đạt trên 90%; bước đầu thực hiện rà soát toàn bộ khối lượng tài liệu giấy còn tồn đọng để sắp xếp, chỉnh lý tạo cơ sở thực hiện số hóa trong năm 2022.

Trong công tác quản lý vận hành, đã thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS; hoàn thành hơn 130 Quy trình vận hành và bảo dưỡng sửa chữa lên PMIS; xây dựng và triển khai phần mềm Nhật ký vận hành điện tử...

CBCNV sử dụng phần mềm kế toán vật tư Bravo

Với việc đưa vào sử dụng phần mềm kế toán vật tư Bravo, góp phần giúp cho việc trình duyệt, phối hợp xử lý nhu cầu vật tư giữa các đơn vị được số hóa, rút gọn thời gian thực hiện, đáp ứng kịp thời để phục vụ các công tác sản xuất và sửa chữa.

Chấm công Face ID bằng Camera AI

Bên cạnh đó, nhiều phần mềm được khai thác và đưa vào sử dụng như giám sát an ninh, chấm công nhận diện khuôn mặt (Face ID) bằng camera AI; áp dụng khai báo thông tin khách đến làm việc và khai báo y tế bằng khai báo điện tử qua QR code;……

Công ty đã thực hiện kiện toàn đội ngũ nhân sự Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số để phù hợp với mục tiêu, định hướng triển khai trong năm 2022. Ngày 04/3, Ban chỉ đạo chuyển đổi số QTP đã họp phiên thứ nhất để đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2021 và rà soát kế hoạch chuyển đổi số của Công ty trong năm 2022 phù hợp với định hướng chung. Các đơn vị trong QTP chủ động triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong phạm vi đơn vị được giao nhằm phát huy nguồn lực, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả trong hoạt động và kiểm soát thực thi nhiệm vụ như: quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, văn phòng, quản lý vật tư, quản lý kỹ thuật…,; đồng thời tiếp tục tập trung hoàn thiện các danh mục theo lộ trình đã đề ra.

Trong quá trình áp dụng mô hình chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng gặp phải một số khó khăn như: về việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng sẽ mất rất nhiều thời gian; công nghệ tạo ra môi trường làm việc số mà ở đó cách thức làm việc, giao tiếp với nhau trong công việc cũng như tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận sẽ nhanh gọn, minh bạch và linh hoạt hơn rất nhiều, do đó phải chuẩn bị đội ngũ có năng lực để theo kịp sự thay đổi công nghệ .… Tuy nhiên với những hiệu quả tích cực mà chuyển đổi số mang lại, trong thời gian tới QTP sẽ tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để ứng dụng mô hình chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.


  • Phòng HCLĐ