Hội nghị công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2020

Sáng 25/6, tại thành phố Vinh, Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức Hội nghị công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2020.

 

Tổng Công ty Phát điện 1 hiện đang quản lý vận hành 9 đơn vị sản xuất điện với tổng công suất đặt là 7.689MW.  Với phương châm đào tạo phải gắn liền với sử dụng, trong giai đoạn 2015-2020,Tổng Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo để củng cố nâng cao năng lực về quản trị, chuyên môn, nghiệp vụ; các chương trình đào tạo chuyên sâu định hướng phát triển chuyên gia và nhiều chương trình đào tạo các chức danh vận hành, sữa chữa. 

Hướng tới mục tiêu xây dựng xây dựng đội ngũ cán bộ CNV có đủ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; Nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật; Tạo cơ hội học tập, phát triển công bằng, rộng rãi cho người lao động, hội nghị lần này nhằm phổ biến những nội dung chính “Đề án định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn 2025” để áp dụng thống nhất trong Tổng Công ty. Đồng thời, tạo diễn đàn để trao đổi học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; thảo luận xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới, tăng cường sự hợp tác với các trường, Viện trong hoạt động đào tạo. Hội nghị lần này đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công ty đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đại diện lãnh đạo Công ty thủy điện bản Vẽ cũng đã có bài tham luận với nội dung “Công tác tổ chức các khóa đào tạo thuê ngoài, kinh nghiệm lựa chọn đơn vị đào tạo và quản lý khóa học để đảm bảo chất lượng”.

 Thông qua các bài tham luận, các đại biểu cũng đã đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện để nguồn nhân lực thực sự là giải pháp đột phá đưa Tổng Công ty Phát điện 1 phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

 


  • Theo HPC Bản Vẽ